ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1003 ΚΑΙ ΚΗΙ 6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΤΑΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1003 ΚΑΙ ΚΗΙ 6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΤΑΣ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1003 ΚΑΙ ΚΗΙ 6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4642/2018
ΑΔΑ 6ΩΨΣΟΡ1Π-ΤΞΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear