ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 15ΜΗΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 15ΜΗΝΕΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 15ΜΗΝΕΣ
Αριθμός Εντολής 121/20-11-2019
ΑΔΑ Ω1Χ8ΟΡ1Π-ΡΥΠ
ΑΔΑΜ 19REQ005880951
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear