ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Γ16/17-2-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Γ16/17-2-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΣΠΕ)
Αριθμός Εντολής Γ16/17-02-2023
ΑΔΑ ΨΒ79ΟΡ1Π-ΧΨΠ
ΑΔΑΜ 23PROC012254116
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear