ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ/Α ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ/Α ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ/Α ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Ν02/24-05-2019
ΑΔΑ 6Σ9ΤΟΡ1Π-ΓΒΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear