ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ/Α ΚΕΝΤΡΩΝ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ/Α ΚΕΝΤΡΩΝ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ/Α ΚΕΝΤΡΩΝ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4877/2018
ΑΔΑ Ψ50ΕΟΡ1Π-ΛΚΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear