ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK1000 του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK1000 του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK1000 της PHYSIO CONTROL: 25 τεμ.
Αριθμός Εντολής Β18/12-07-2023
ΑΔΑ ΡΒ41ΟΡ1Π-Ι8Β
ΑΔΑΜ 23PROC013116408
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear