ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ DRAGER OXYLOG 2000 (Α.Δ. Β3/14-1-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ DRAGER OXYLOG 2000 (Α.Δ. Β3/14-1-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ DRAGER OXYLOG 2000
1) Σετ αναπν. κυκλώματος ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων
2) Βαλβίδα αναπνοής "Ventilation Valve for Oxylog 2000/3000"
3) Αισθητήρας ροής διαφορικής πίεσης PPSU, πολλαπλών χρήσεων
4) Γωνιώδες συνδετικό πολλαπλών χρήσεων
5) Διάφραγμα
Αριθμός Εντολής Β3/14-01-2021
ΑΔΑ 6ΔΤ7ΟΡ1Π-ΜΒΒ
ΑΔΑΜ 21PROC008117513
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear