ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α5R έως A3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α5R έως A3

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α5R έως A3
Αριθμός Εντολής Γ22/01-06-2020
ΑΔΑ ΨΒΒΛΟΡ1Π-ΠΤ5
ΑΔΑΜ 20PROC007130951
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear