ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 27Σ/05-12-2022
ΑΔΑ 9Τ92ΟΡ1Π-Κ1Β
ΑΔΑΜ 22REQ011795301
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-01-2023 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear