ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ17/17-3-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ17/17-3-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Αριθμός Εντολής Γ17/17-03-2023
ΑΔΑ 6ΞΘΡΟΡ1Π-ΡΧΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear