ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ13/12-4-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ13/12-4-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ13/12-04-2021
ΑΔΑ 62ΗΧΟΡ1Π-4ΑΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear