ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α22/17-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α22/17-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α22/17-01-2022
ΑΔΑ Ψ7ΤΔΟΡ1Π-ΡΦΣ
ΑΔΑΜ 22PROC010019564
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2022 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear