ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 199/14-10-2019
ΑΔΑ Ψ16ΝΟΡ1Π-ΧΜΣ
ΑΔΑΜ 19PROC0056997
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear