ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 200/14-10-2019
ΑΔΑ 6Σ1ΩΟΡ1Π-ΖΨΒ
ΑΔΑΜ 19PROC005699918
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear