ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΙ 3303,ΚΗΗ 1036,ΚΗΗ 7241,ΚΗΗ 1036, ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΙ 3303,ΚΗΗ 1036,ΚΗΗ 7241,ΚΗΗ 1036, ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΙ 3303,ΚΗΗ 1036,ΚΗΗ 7241,ΚΗΗ 1036, ΚΗΙ 3465 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 208,209,210,211,212/08-11-2019
ΑΔΑ 97ΛΧΟΡ1Π-57Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear