ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ11/11-01-2022
ΑΔΑ 9ΠΦΙΟΡ1Π-ΔΧ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear