ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΟΒΥΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ΚΗΗ 1067,ΚΗΗ 1006, ΚΗΟ 5266,ΚΗΟ 5265 & ΚΗΙ 9980 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ 94 /11-10-2022/11-10-2022
ΑΔΑ 65ΤΝΟΡ1Π-ΟΣΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear