ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW KΗΗ1004,ΚΗΟ5265 &ΚΗΗ1006 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW KΗΗ1004,ΚΗΟ5265 &ΚΗΗ1006 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW KΗΗ1004,ΚΗΟ5265 &ΚΗΗ1006 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ100/10-11-2022
ΑΔΑ 9Κ9ΛΟΡ1Π-2Η9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear