ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘ/ΡΑ VW ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘ/ΡΑ VW ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘ/ΡΑ VW ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ
Αριθμός Εντολής 30Σ/05-12-2022
ΑΔΑ 9ΜΤ0ΟΡ1Π-ΞΨΟ
ΑΔΑΜ 22REQ011794851
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-01-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear