ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΙ-6343,KHH-7245,ΚΗΥ-8556,ΚΗΗ-7477 & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ MERCEDES ΚΗΥ-8556 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 105-110/03-09-2019
ΑΔΑ Ω8ΔΠΟΡ1Π-ΥΑΓ
ΑΔΑΜ 19REO004929226
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear