ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΑΡΑΡΤΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΑΡΑΡΤΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΑΡΑΡΤΜΑ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Γ 19/25-10-2022
ΑΔΑ 9ΠΞΜΟΡ1Π-Ν4Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear