Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασία ανακατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων 11/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασία ανακατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων 11/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία ανακατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων στο συνεργείου αυτοκινήτων για την άρση της μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 384
(ΑΕ: 15/13-01-2020)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 11/2020
ΑΔΑ ΨΞΑΝΟΡ1Π-ΑΘΔ
ΑΔΑΜ 20PROC006414910 2020-03-11
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear