ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 9Κ/04-09-2023
ΑΔΑ 96ΦΨΟΡ1Π-Ψ9Ε
ΑΔΑΜ 23REQ013462386
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear