ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α47/13-4-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α47/13-4-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α47/13-04-2023
ΑΔΑ Ψ9ΟΖΟΡ1Π-4ΩΗ
ΑΔΑΜ 23PROC012583671
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2023 - Ωρα 11.30
Αρχείο PDF pdf
Bear