ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7767 (PEUGEOT) [Α.Δ. Α58/19-10-23] – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7767 (PEUGEOT) [Α.Δ. Α58/19-10-23]

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7767 (PEUGEOT) ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αριθμός Εντολής Α58/19-10-2023
ΑΔΑ ΨΤΗ6ΟΡ1Π-ΔΑΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear