ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α52/17-5-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α52/17-5-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α52/17-05-2023
ΑΔΑ 68ΡΒΟΡ1Π-57Σ
ΑΔΑΜ 23PROC012766443
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2023 - Ωρα 14.00
Αρχείο PDF pdf
Bear