ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α50/13-4-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α50/13-4-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α50/13-04-2023
ΑΔΑ 9Φ2ΚΟΡ1Π-5ΧΚ
ΑΔΑΜ 23PROC012584629
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2023 - Ωρα 11.30
Αρχείο PDF pdf
Bear