ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF
Αριθμός Εντολής Τ28/11-05-2021
ΑΔΑ ΩΜΧ7ΟΡ1Π-0ΥΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear