ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α29/9-6-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α29/9-6-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9953 (VWT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α29/09-06-2020
ΑΔΑ Ψ9ΒΗΟΡ1Π-ΧΨΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear