ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 7082 (RENAULT) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α39/9-10-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 7082 (RENAULT) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α39/9-10-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 7082 (RENAULT) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α39/09-10-2020
ΑΔΑ ΨΣΣ3ΟΡ1Π-ΥΔΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear