ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ PEUGEOT KHH 7530 EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Α44/14-11-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ PEUGEOT KHH 7530 EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Α44/14-11-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ PEUGEOT KHH 7530 EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α44/14-11-2022
ΑΔΑ 6ΖΡΡΟΡ1Π-ΙΗΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2022 - Ωρα 13.30
Αρχείο PDF pdf
Bear