ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2018 ΑΠΌ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2018 ΑΠΌ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2018 ΑΠΌ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αριθμός Εντολής 73/05-06-2019
ΑΔΑ 6Ω95ΟΡ1Π-ΑΝΓ
ΑΔΑΜ 19REQ005061963
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear