ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 3919/2020
ΑΔΑ 6ΤΖΟΟΡ1Π-6Ε8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020 - Ωρα 12 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear