ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α20/30-6-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α20/30-6-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ (250 ΤΕΜ.) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α20/30-06-2021
ΑΔΑ Ψ4Τ7ΟΡ1Π-ΥΝΥ
ΑΔΑΜ 21PROC008936772
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear