ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ7/16-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ7/16-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ7/16-01-2022
ΑΔΑ ΨΟΤΛΟΡ1Π-28Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear