ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Δ14/14-8-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Δ14/14-8-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ + ΠΕΤ. ΚΙΝΗΣΗΣ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Δ14/14-08-2023
ΑΔΑ ΩΖ03ΟΡ1Π-ΧΜ1
ΑΔΑΜ 23PROC013265521
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear