ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Δ15/1-9-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Δ15/1-9-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Δ15/01-09-2023
ΑΔΑ 9Μ1ΩΟΡ1Π-Ε9Γ
ΑΔΑΜ 23PROC013385904
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear