ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔIAΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ (AD BLUE) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔIAΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ (AD BLUE)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕURO 5, 6
2.000ΛΙΤ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10ΛΙΤ)
Αριθμός Εντολής 19A/22-04-2021
ΑΔΑ Ω8ΠΞΟΡ1Π-6ΥΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear