Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρωματική ανακαίνιση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρωματική ανακαίνιση

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ, ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ Α.Δ. ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ.
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΩΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 133/18-08-2020
ΑΔΑ ΩΩΗ7ΟΡ1Π-Δ65
ΑΔΑΜ 20REQ007194414
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear