ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β9/16-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β9/16-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (4.500 τεμ.) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β9/16-01-2022
ΑΔΑ 6Τ3ΣΟΡ1Π-Ν1Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear