ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ STATPADZ II ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β7/4-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ STATPADZ II ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β7/4-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 36 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ STATPADZ II ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS
Αριθμός Εντολής Β7/04-05-2020
ΑΔΑ 9ΦΞΜΟΡ1Π-ΨΩΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006956299
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear