ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΖΟLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΖΟLL

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΖΟLL (ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ)
Αριθμός Εντολής 5ΥΓ/19-06-2020
ΑΔΑ 6ΕΔ6ΟΡ1Π-ΗΝΠ
ΑΔΑΜ 20REQ007031312 2020-07-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear