ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK 1000 της Physio-Control του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β19/14-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK 1000 της Physio-Control του ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β19/14-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK 1000 της Physio-Control του ΕΚΑΒ Λαμίας
Αριθμός Εντολής Β19/14-05-2021
ΑΔΑ Ψ4ΑΑΟΡ1Π-Θ19
ΑΔΑΜ 21PROC008669422
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear