ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5049/2018
ΑΔΑ Ω70ΠΟΡ1Π-6ΕΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear