ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ KHY-8556 MERCEDES & KHY-8592 MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 2277/29-10-2019
ΑΔΑ 6Κ3ΦΟΡ1Π-ΡΧΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear