ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ7246 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ7246 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ7246 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 109,110/14-10-2019
ΑΔΑ ΨΨ5ΣΟΡ1Π-ΙΞ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear