ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ
Αριθμός Εντολής 28Σ/05-12-2022
ΑΔΑ ΨΓΛΥΟΡ1Π-Υ18
ΑΔΑΜ 22REQ011795133
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-01-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear