ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ,ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7216 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P255146 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ,ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7216 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P255146

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ,ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7216 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P255146
Αριθμός Εντολής Τ20/29-03-2021
ΑΔΑ Ψ9ΙΑΟΡ1Π-Ω24
ΑΔΑΜ 21REQ008397039
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear