ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α43/13-4-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α43/13-4-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α43/13-04-2023
ΑΔΑ 9ΨΠΚΟΡ1Π-ΜΡΕ
ΑΔΑΜ 23PROC012578559
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2023 - Ωρα 11.30
Αρχείο PDF pdf
Bear