ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ BOSCAROL ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β25/15-7-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ BOSCAROL ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β25/15-7-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ BOSCAROL (15 φιάλες εκκριμάτων για ασκούς μιας χρήσης)
Αριθμός Εντολής Β25/15-07-2020
ΑΔΑ 6ΟΥ1ΟΡ1Π-ΕΦΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear